Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 2. i 4. juna 2020. godine

04.06.2020.

U prilogu možete preuzeti dokument sa informacijama o slijedećim predmetima:

Pranjić-M-Lukić v. Bosnia and Herzegovina, (br. 4938/16), 2.6.2020.
Povreda člana 3. i 8.

A. i B. v. Romania, (br. 48442/16), 2.6.2020.
Nema povrede člana 2. Konvencije

Azerkane v. the Netherlands, (br. 3138/16), 2.6.2020.
Nema povreda člana 8.

Tolmachev v. Russia, (br. 42182/11), 2.6.2020.
Povreda člana 10.

Gospodăria țărănească Chiper Terenti Grigore v. the Republic of Moldova, (br. 71130/13), 2.6.2020.
Povreda člana 1. Protokola br. 1

S.L. and A.L. v. Italy, (br. 896/16), 4.6.2020.
Aplikacija odbačena kao očigledno neosnovana.

Boshkoski v. North Macedonia, (br. 71034/13), 4.6.2020.
Povreda člana 6. st. 1 i 3

kao i informacije o predmetu Ivančić i tvornica cementa Umag d.o.o. protiv Hrvatske od 24.3.2020. godine


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Evropski sud za ljudska prava donio presudu u predmetu Šekerović i Pašalić protiv BiH