Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Ljubuškom

mail print fav manja slovaveca slova

Osnivanje suda

Odlukom o broju i sjedištu okružnih i sreskih sudova na području Federalne Bosne i Hercegovine (Službeni list NR BiH broj: 14/45) osnovan je Sreski sud u Ljubuškom za srez Ljubuški.
 
Odlukom o osnivanju, ukidanju, sjedištu i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova (Službeni list NR BiH broj: 28/55 i 43/58) određeno je sjedište i teritorijalna nadležnost Sreskog suda u Ljubuškom za područje općina Ljubuški i Grude.

Zakonom o osnivanju, ukidanju, području i sjedištu sudova (Službeni list SR BiH broj: 16/65) kao općinski sud opće nadležnosti osnovan je Općinski sud u Ljubuškom za područja općina Ljubuški i Grude.

Zakonom o redovnim sudovima (Službeni list SR BiH broj: 31/74) utvrđena je nova organizacija sudova tako da je postojao Općinski sud u Ljubuškom za područja općina Ljubuški i Grude s
odjeljenjem suda u Grudama za područje općine Grude.

Zakonom o redovnim sudovima (Službeni list SR BiH broj: 19/86) osniva se Općinski sud u Ljubuškom za područje općine Ljubuški.

Zakonom o sudovima FBiH (Službene novine FBiH broj: 38/05) osniva se Općinski sud u Ljubuškom za područje općina Ljubuški i Grude koji Zakon je na snazi i danas.

Sadašnja zgrada Općinskog suda u Ljubuškom sagrađena je 1963. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije