Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Ljubuškom

ODLUKA

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNO-HERCEGOVAČKA
OPĆINSKI SUD U LJUBUŠKOM
Broj: 063-0-Su-20-000 081
Ljubuški, 24.04.2020. godine
 

 Na temelju članka 31. Zakona o sudovima FBiH („Službene novine FBiH“ br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14) i čl. 8. točke Pravilnika o unutarnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik BiH“broj 66/12, 40/14 i 54/17), Odluke Vlade Županije Zapadno hercegovačke o proglašenju stanja nesreće na području Županije Zapadno hercegovačke prouzrokovane neposrednom opasnošću od pojave korona virusa (COVID-19) broj: 01-287-1/20-46 od 18. ožujka 2020. godine,  Odluke Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine broj 08-02-2-1020-2/2020 od 22.03.2020. godine, zaključak broj 01-316-3/20-50 od 21. travnja 20120. godine predsjednik Općinskog suda u Ljubuškom donio je;


O D L U K U

I
o izmjeni Odluke broj 063-0-Su-20-000-081 od 23.03.2020. godine o radnom vremenu Općinskog suda u Ljubuškom na način da se ranije radno vrijeme  određeno od “8.00 sati do 13.00 sati“ zamjenjuje se brojevima i riječima od „07.00 sati do 15.00 sati.“

II

Ova odluka stupa na snagu od dana 27.04.2020. godine, a objaviti će se na Web stranici Suda.


       
Predsjednik suda

 Ankica Čuljak
 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

ODLUKA